Privacyverklaring

Datum: 24-05-2018

Privacyverklaring

Als educatieve instelling verwerkt Cryptoacademy een hoeveelheid aan gegevens van klanten en consumenten die, door digitaal een product of dienst af te nemen bij de klant, gebruikmaken van de dienstverlening van Cryptoacademy. Zowel deze klant als de consument zijn voor Cryptoacademy van onschatbare waarde. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van de gegevens van de klant en de consument, in het bijzonder persoonsgegevens, is voor Cryptoacademy dan ook van groot belang.

1. Persoonsgegevens die door Cryptoacademy worden verwerkt

Cryptoacademy verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruikmaakt van de diensten van Cryptoacademy en/of omdat u deze gegevens zelf aan Cryptoacademy verstrekt. Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door Cryptoacademy, afhankelijk van de dienst waarvan u gebruikmaakt, worden verwerkt.

Als u als klant gebruik maakt van de dienstverlening van Cryptoacademy via Mijncryptoacademy, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam;

 • Uw e-mailadres;

 • Uw betaalgegevens (bijvoorbeeld bankrekeningnummer of creditcardnummer);

 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of via email.

Als u als consument gebruikmaakt van de website van Cryptoacademy, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • In sommige gevallen, uw voor- en achternaam;

 • In sommige gevallen, uw adresgegevens;

 • In sommige gevallen, informatie over het product of de dienst die door u werd afgenomen;

 • Overige persoonsgegevens welke u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie.

 • Uw locatiegegevens;

 • Uw gegevens over uw activiteiten op de website;

2. Verwerkt Cryptoacademy bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Anders dan de verwerking van betalingen, zijn de website(s) en de dienstverlening van Cryptoacademy niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Cryptoacademy verzoekt u dan ook deze gegevens niet te verstrekken. Verder heeft Cryptoacademy op geen enkele wijze de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Cryptoacademy kan echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raadt Cryptoacademy ouders of voogd aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over minderjarigen door Cryptoacademy worden verwerkt.

Mocht u ondanks het voorgaande overtuigd zijn dat Cryptoacademy onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft verwerkt, dan verzoekt Cryptoacademy u contact op te nemen via info@Cryptoacademy.nl of +310631903957. Cryptoacademy zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

3. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Cryptoacademy verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.

Als u gebruikmaakt van de dienstverlening van Cryptoacademy worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst;

 • Voor het verwerken van betalingen;

 • Voor het toesturen van informatie over (wijzigingen van) uw product of dienst;

 • Voor het vastleggen van bewijs;

 • Teneinde vast te stellen dat Cryptoacademy daadwerkelijk contact heeft met u als klant of een van uw (rechtsgeldig) vertegenwoordigers, bijvoorbeeld in telefonische of schriftelijke correspondentie;

Als u gebruikmaakt van mijncryptoacademy worden uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor het aanmaken van een persoonlijke omgeving (dashboard) op de website;

 • Voor het verlenen van toegang tot uw persoonlijke omgeving;

 • Voor het analyseren van uw gedrag op de website van Cryptoacademy teneinde daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren;

 • Voor het analyseren van uw surfgedrag over de website van Cryptoacademy op basis waarvan Cryptoacademy producten en diensten afstemt op uw behoefte;

Indien Cryptoacademy uw persoonsgegevens voor andere, bijvoorbeeld commerciƫle, doeleinden wil verwerken dan hierboven omschreven, doet Cryptoacademy dit alleen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen. Deze toestemming kunt u vervolgens op ieder moment en zonder opgaaf van redenen intrekken.

4. Hoe lang bewaart Cryptoacademy uw persoonsgegevens?

Cryptoacademy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte wettelijke termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de doelstellingen waarvoor uw persoonsgegevens werden verkregen. Voor de persoonsgegevens die Cryptoacademy ontvangt in het kader van de beoordeling van uw aanvraag, het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst en het verwerken van betalingen, betekent dit in ieder geval dat Cryptoacademy uw persoonsgegevens niet langer bewaart dan zeven jaren na afwijzing van uw aanvraag of de beƫindiging van de overeenkomst.

5. Deelt Cryptoacademy uw persoonsgegevens met derden?

Cryptoacademy deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of op grond van wettelijke verplichtingen. Met derden die uw persoonsgegevens verwerken in opdracht van Cryptoacademy, sluit Cryptoacademy een verwerkersovereenkomst. Hierdoor zorgt Cryptoacademy ervoor dat uw persoonsgegevens altijd op tenminste hetzelfde niveau worden beveiligd en dat de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens wordt gewaarborgd. Cryptoacademy blijft desondanks volledig verantwoordelijk voor deze verwerkingen en zal dan ook alle redelijke administratieve, technische en fysieke maatregelen nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, onbedoeld verlies of wijziging.

Het kan zijn dat uw persoonsgegevens ook met derden worden gedeeld die niet noodzakelijkerwijs onderdeel uitmaken van de dienstverlening van Cryptoacademy. In dat geval zal Cryptoacademy dat alleen doen nadat hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gevraagd en verkregen.

Derden zijn:

Onze belastingadviseur om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen;

Versio, de hostingprovider, die onze website op zijn server heeft staan;

GoogleAnalytics om inzage te krijgen in de statistieken over het gebruik van onze website;

Mollie, gebruiken we voor betalingen van onze diensten/produkten;

Enormail, gebruiken we om nieuwsbrieven te verzenden;

Huddle, gebruiken we voor ons platform mijncryptoacademy;

Eventbride, gebruiken we om onze events te promoten

Dropbox voor het bewaren van onze documenten;

Clickmeeting voor het uitvoeren van webinars;

Social media platformen voor onze marketing (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn);

YouTube voor marketing en ter ondersteuning van onze dienstverlening;

6. Hoe analyseert Cryptoacademy uw websitebezoek?

Cryptoacademy maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van Cryptoacademy wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. Cryptoacademy gebruikt cookies enerzijds met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden waardoor Cryptoacademy in staat is de website(s) te optimaliseren. Anderzijds maakt Cryptoacademy gebruik van cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat Cryptoacademy u eigen op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

Afmelden voor cookies
U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

Op de website(s) van Cryptoacademy worden ook cookies geplaatst door derden, bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven. Meer informatie hierover vindt u in de algemene voorwaarden.

7. Uw rechten

U hebt het recht de persoonsgegevens die Cryptoacademy van u verwerkt in te zien, te corrigeren, te beperken of te verwijderen, tenzij Cryptoacademy deze rechten niet kan inwilligen op grond van een wettelijke verplichting. U kunt uw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar info@Cryptoacademy.nl. Wel stelt Cryptoacademy vooraf graag vast dat dit verzoek van uw afkomstig is. Cryptoacademy vraagt u dan ook een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Zorgt u wel dat in deze kopie uw nummers zwart zijn gemaakt. Op deze manier beschermt u uw privacy. Cryptoacademy zal vervolgens zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen, op uw verzoek reageren.

Klachten
Indien u van mening bent dat Cryptoacademy uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft gebruikt of niet tevreden bent met de reactie van Cryptoacademy op uw verzoek, dan hebt u het recht hiervan melding te doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of naar de rechter te gaan. Meer informatie hierover vindt u op
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Beveiliging van uw persoonsgegevens

De bescherming van uw persoonsgegevens is voor Cryptoacademy van groot belang. Cryptoacademy neemt dan ook alle passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarom slaan wij alles op in de cloud via Dropbox en maken wij gebruik van VPN. Daarnaast heeft alleen de directie rechten om deze gegevens in te zien.

9. Bedrijfsgegevens

Cryptoacademy is onderdeel van OptieAcademy

Adres: Hillenraad 4

Postcode: 1187DH Amstelveen

BTW-nummer: NL107249790B01

KvK: 58717374

IBAN: NL 30 INGB 0006144527

Telefoonnummer: +31650746210

info@cryptoacademy.nl

www.cryptoacademy.nl

MijnCryptoAcademy · info@cryptoacademy.nl · OptieAcademy · Hillenraad 4 · Amstelveen ·